WELCOME

ยินดีต้อนรับสู่ Envolution ผู้สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัด อบรมสําหรับองค์กร

ในรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอน
ด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรา มุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะ

ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการสอน และทักษะทางธุรกิจของผู้ประกอบการ

ในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการและประสบการณ์ดังนี้

Engvolution​

OUR VISION​

“เราจะเป็นผู้นําด้านการจัดอบรมในยุคดิจิตอล ด้วยการ

ปรับทัศนคติเชิงบวก สร้างรากฐานความรู้ด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและการสอน และเสริมทักษะทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล”​

Expert in English research and teaching​

NEW & EVENT

23.12.2019

อบรมหลักสูตร 7เคล็ดลับพูดอังกฤษได้ง่ายจังที่ 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 

การจัด”อบรมภาษาอังกฤษ”ให้กับ

บริษัท ห้างทองเอกชัย กรุ๊ป จำกัด ที่สุราษฎร์ธานี 

15.01.2020

หลักสูตรอบรม Dr. New ติวสอบแอร์:  พัฒนาบุคลิกภาพ​

SPECIAL​

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ (I.L.I.T.) 

หลักการและเหตุผล​

ผู้นําที่แท้จริงคือผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างดี และสามารถใช้ศักยภาพในแบบของตัวเอง ทําให้ผู้อื่นยอมรับและทําตามโดยสมัครใจ องค์กรที่จะประสบความสําเร็จ ต้องมีผู้นําที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใช้ทักษะการนําด้วยใจ และสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิด เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ มิใช้ทําเพียงการออกคําสั่งให้คนทําตาม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร​

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักศักยภาพของตนเองและเป็นผู้นําผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแสดงออกและสื่อสารแบบผู้นําได้สอดคล้องกับตนเอง 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการเป็นผู้นําที่มีแต่คนรัก ศรัทธาและทําตามโดยสมัครใจ​

หัวข้อหลักในการอบรม​

1. การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 
2. ตระหนักรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น 
3. การรู้จักศักยภาพของตนเองและเป็นผู้นําผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
4. การแสดงออกและสื่อสารแบบผู้นําได้สอดคล้องกับตนเอง​

CONTACT US​

“มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ให้มั่นใจยิ่งขึ้นกับเราสิคะ”​

SEARCH HERE :

Dr. New

ยินดีต้อนรับสู่ Envolution ผู้สร้าง

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัด

อบรมสําหรับองค์กรในรูปแบบใหม่

ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอน
ด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรามุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการ

สอน และทักษะทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการ

และประสบการณ์ดังนี้​

Expert in English research

and teaching​

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ

การสอนภาษาอังกฤษ
ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ที่มีชื่อเสียงมากว่า 20 ปี​

SEARCH HERE

เทคนิคการจำคำศัพท์ตามหลักการของสมอง

Dr. New English กูรูครูอังกฤษ ใครเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะ? อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ แต่ว่าพื้นฐานไม่ดี พูดไม่ได้ จะเริ่มต้นยังไงดี?

อยากเก่งอังกฤษ เริ่มยังไงดี​

Dr. new English กูรูครูอังกฤษ เคยเป็นแบบนี้ไหมคะ?

เคยอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเราเจอคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เราไม่รู้จัก พอเปิด Dict แป๊ปเดียวเราก็ลืม

สาย ฝ. ต้องรู้เทคนิคพูดให้เหมือนฝรั่ง โดยเติมคำในช่องว่าง​

Dr. New English กูรูครูอังกฤษ ใครอยากเป็นแบบนี้บ้างคะ? พูดภาษาอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาฝึก แตะ ห่อ ระเบิด ออกเสียง ch กันค่ะ

Dr. New มั่นใจว่า คนไทยทุกคนออกเสียงนี้ได้
เพราะ ch ออกเสียงคล้าย "เชอะ" ในภาษาไทย
เราแค่ต้องใส่จริตจะก้านลงไป

...
...

BLOG​

บทความน่ารู้ น่าสนใจ

DR.NEW ENGLISH
DR.NEW ENGLISH
 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DR.NEW ENGLISH