WELCOME

ยินดีต้อนรับสู่ Envolution ผู้สร้างการเรียนรู้ คอร์สอบรมภาษาอังกฤษและการจัด อบรมสําหรับองค์กร

ในรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอน
ด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรา มุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะ

ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการสอน และทักษะทางธุรกิจของผู้ประกอบการ

ในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการและประสบการณ์ดังนี้

Engvolution​

OUR VISION​

“เราจะเป็นผู้นําด้านการจัดอบรมในยุคดิจิตอล ด้วยการ

ปรับทัศนคติเชิงบวก สร้างรากฐานความรู้ด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและการสอน และเสริมทักษะทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล”​

Expert in English research and teaching​

NEW & EVENT

20.11.2020

การจัดอบรมเสมือนจริง เพราะผู้เรียนต้องร่วมปฏิบัติจริง

ในหัวข้อ “พิชิตใจให้ลูกค้ารักด้วย SMART CRM”​

การจัด”อบรมภาษาอังกฤษ”ให้กับ

บริษัท ห้างทองเอกชัย กรุ๊ป จำกัด ที่สุราษฎร์ธานี 

15.01.2020

หลักสูตรอบรม Dr. New ติวสอบแอร์:  พัฒนาบุคลิกภาพ​

SPECIAL​

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ (I.L.I.T.) 

หลักการและเหตุผล​

ผู้นําที่แท้จริงคือผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างดี และสามารถใช้ศักยภาพในแบบของตัวเอง ทําให้ผู้อื่นยอมรับและทําตามโดยสมัครใจ องค์กรที่จะประสบความสําเร็จ ต้องมีผู้นําที่มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใช้ทักษะการนําด้วยใจ และสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิด เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ มิใช้ทําเพียงการออกคําสั่งให้คนทําตาม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร​

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักศักยภาพของตนเองและเป็นผู้นําผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแสดงออกและสื่อสารแบบผู้นําได้สอดคล้องกับตนเอง 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการเป็นผู้นําที่มีแต่คนรัก ศรัทธาและทําตามโดยสมัครใจ​

หัวข้อหลักในการอบรม​

1. การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 
2. ตระหนักรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น 
3. การรู้จักศักยภาพของตนเองและเป็นผู้นําผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
4. การแสดงออกและสื่อสารแบบผู้นําได้สอดคล้องกับตนเอง​

CONTACT US​

“มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ให้มั่นใจยิ่งขึ้นกับเราสิคะ”​

SEARCH HERE :

Dr. New

ยินดีต้อนรับสู่ Envolution ผู้สร้าง

การเรียนรู้คอร์สอบรมภาษาอังกฤษและ

การจัดอบรมสําหรับองค์กรในรูปแบบใหม่

ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอน
ด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรามุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการ

สอน และทักษะทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการ

และประสบการณ์ดังนี้​

Expert in English research

and teaching​

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ

การสอนภาษาอังกฤษ
ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ที่มีชื่อเสียงมากว่า 20 ปี​

SEARCH HERE

ภาษาอังกฤษสำคัญกับการทำงานในปัจจุบันอย่างไร?

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากแค่ไหน? สำคัญกับการทำงานในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร? คงเป็นคำถามของ first jobber หลาย ๆ คน ในวันนี้ Engvolution จะพาทุก ๆ คนมาดูกันดีกว่า ว่าในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนั้น มีความสำคัญอย่างไร

30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่ใช้บ่อยในการทำงาน

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อใช้สำหรับการทำงาน คือ การท่องจำคำศัพท์เฉพาะที่ต้องใช้สำหรับการทำงาน วันนี้ Engvolution จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่น่าจะมีโอกาสได้ใช้บ่อย ๆ ในการทำงานมาฝากกัน โดยมีคำต่าง ๆ ดังนี้

4 วิธีการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลยที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ภาษาอังกฤษธุรกิจจึงมีความสำคัญขึ้นมาก แน่นอนว่าหลาย ๆ คนต้องการจะฝึกเพื่อให้ได้รับโอกาส ได้รับงานดี ๆ ตำแหน่งสูง ๆ แต่การจะฝึกภาษาอังกฤษธุรกิจให้คล่องแคล่วก็มีความท้าทายมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกระดับของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลย วันนี้ Engvolution จึงอยากจะแชร์วิธีการฝึกภาษาอังกฤษธุรกิจแบบง่าย ๆ ให้เป็นแนวทางในการฝึกกัน โดยมีทั้งหมด 4 วิธี คือ

ศัพท์ภาษาอังกฤษเสริมธุรกิจในยุค 5G

ในปัจจุบันข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยี สมัยใหม่มีมากมาย ในเชิงธุรกิจ หากคุณรู้ความหมายของคำศัพท์ หรือเข้าถึงข้อมูลใหม่ ๆ ด้านธุรกิจมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็อาจมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น

...
...

BLOG​

บทความน่ารู้ น่าสนใจ

การจัดอบรมเสมือนจริง เพราะผู้เรียนต้องร่วมปฏิบัติจริง ในหัวข้อ

“พิชิตใจให้ลูกค้ารักด้วย SMART CRM”​

DR.NEW ENGLISH
DR.NEW ENGLISH
 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DR.NEW ENGLISH