30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่ใช้บ่อยในการทำงาน

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อใช้สำหรับการทำงาน คือ การท่องจำคำศัพท์เฉพาะที่ต้องใช้สำหรับการทำงาน วันนี้ Engvolution จึงได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่น่าจะมีโอกาสได้ใช้บ่อย ๆ ในการทำงานมาฝากกัน โดยมีคำต่าง ๆ ดังนี้

 

1. contract = สัญญา หนังสือสัญญา สัญญาจ้าง ข้อตกลง

2. remuneration = ค่าตอบแทน รายได้ รางวัล สินน้ำใจ เบี้ยบำเหน็จ

3. commission = เงินพิเศษที่ได้เพิ่มจากเงินเดือน ให้เปอร์เซนต์ ค่านายหน้า

4. welfare = สวัสดิการ สวัสดิภาพ

5. day off = วันหยุด วันหยุดงาน

6. sick leave = ลาป่วย

30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่ใช้บ่อยในการทำงาน

 ที่มา: freepik

 

7. paid leave  = ลาหยุดแต่ยังจ่ายเงินให้ปกติ

8. personal leave = ลากิจ ลาเพื่อธุระส่วนตัว

9. vacation leave หรือ annual leave = ลาพักร้อน ลาหยุดประจำปี

10. maternity leave = การลาคลอด

11. family responsibility leave = การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว เช่น หยุดเฝ้าไข้ลูก งานศพสมาชิกครอบครัว

12. marriage leave = ลาแต่งงาน

13. study leave = ลาเพื่อไปเรียนต่อ

14. compassionate leave = ลาไปงานศพ

15. P.O. ย่อมาจาก Purchase Order = ใบสั่งซื้อ

 

30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่ใช้บ่อยในการทำงาน

ที่มา: freepik

 

16. engage = ว่าจ้าง ขอความช่วยเหลือ สัญญา นัดหมาย

17. assurance = การรับประกัน การรับรอง ความมั่นใจ การประกันภัย

18. determine = กำหนด ระบุ มั่นหมาย อย่างแน่นอน

19. establish = ก่อตั้ง ค้นพบ จัดตั้ง เปิดกิจกรรม

20. provision = การจัดหา การเตรียม บทบัญญัติ

21. resolve = แก้ปัญหา ตอบข้อข้องใจ แก้ไข ตัดสินใจ

22. specification = ข้อจำกัด รายละเอียด การเจาะจง

23. convince = ทำให้เชื่อ โน้มน้าว หว่านล้อม หรือการชักจูง

24. comparison = การเปรียบเทียบ การเทียบเคียง

25. promotion = การส่งเสริม การสนับสนุน หรือการเลื่อนขั้น

26. performance = การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการดำเนินการ

27. probation = การรอพินิจ หรือการทดลองงาน การคุมประพฤติ การพิสูจน์

28. employment  = การว่าจ้าง อาชีพ ธุรกิจ

29. unemployed = พ้นจากการว่าจ้าง ตกงาน

30. retirement = การเกษียณอายุงาน การปลดเกษียณ การออกจากราชการ

 

30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่ใช้บ่อยในการทำงาน

ที่มา: freepik

 

เป็นอย่างไรบ้าง หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ จากเราไปไม่มากก็น้อย และสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับการทำงานในอนาคต แน่นอนว่านอกจากคำศัพท์เหล่านี้ที่เรานำมาเสนอแล้ว ยังมีคำศัพท์อื่นๆ ที่น่าสนใจอยู่อีกเพียบ หากมีโอกาสเราจะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเหล่านี้มาฝากกันอีกอย่างแน่นอน