4 วิธีการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลยที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ภาษาอังกฤษธุรกิจจึงมีความสำคัญขึ้นมาก แน่นอนว่าหลาย ๆ คนต้องการจะฝึกเพื่อให้ได้รับโอกาส ได้รับงานดี ๆ ตำแหน่งสูง ๆ แต่การจะฝึกภาษาอังกฤษธุรกิจให้คล่องแคล่วก็มีความท้าทายมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกระดับของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลย วันนี้ Engvolution จึงอยากจะแชร์วิธีการฝึกภาษาอังกฤษธุรกิจแบบง่าย ๆ ให้เป็นแนวทางในการฝึกกัน โดยมีทั้งหมด 4 วิธี คือ

 

1. ท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการทำธุรกิจโดยเฉพาะ

หลักการนี้จะคล้าย ๆ กับการเรียนภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานทั่ว ๆ ไป เพียงแต่เปลี่ยนจากการจำคำศัพท์ง่าย ๆ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เราสามารถจำและนำคำศัพท์ทั้งหมดนำมาใช้เรียบเรียงเป็นประโยคเพื่อการสื่อสารได้ โดยเริ่มแรกแนะนำให้จดจำคำศัพท์ธุรกิจที่มักจะใช้ ในรูปประโยคในการใช้สื่อสารในออฟฟิศในทุก ๆ วันกันก่อน

1. ท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการทำธุรกิจโดยเฉพาะ

 ที่มา: freepik

 

2. ลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเพื่อปรับแกรมม่า

แกรมม่า ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษในระดับองค์กรเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในอีกระดับหนึ่งต่างจากการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้แกรมม่าได้ถูกต้องจะเป็นการแสดงความรู้ในระดับภาษาของคุณ ให้ดูมีความน่าเชื่อถือ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

 

3. ดูหนังหรือดูข่าวที่ใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นหลัก

การฟังเพลงอาจไม่ตอบโจทย์เท่าไรกับการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เพราะในเนื้อเพลงส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แต่หากเป็นหนังที่เกี่ยวกับการทำงานในออฟฟิศ หรือการรายงานข่าวสภาพเศรษฐกิจ ที่มักใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จะช่วยให้คุณซึมซับคำศัพท์และประโยคต่างๆ มาใช้ได้ดีกว่านั่นเอง

 

ดูหนังหรือดูข่าวที่ใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นหลัก

ที่มา: freepik

 

4. ฝึกทำซ้ำๆ บ่อยๆ

วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในธุรกิจที่รวดเร็วที่สุดคือการฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดและการสนทนานั่นเอง รวมถึงการอ่านและการเขียนเอกสารทางธุรกิจต่างๆ ด้วย ดังนั้นหากคุณอยากเก่งเร็ว สามารถนำมาใช้สำหรับการทำงานได้จริงก็ต้องนำมาใช้บ่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นชินให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจได้อย่างราบรื่น และต้องใช้บ่อยๆ เพื่อไม่ให้ลืมไปง่ายๆ อีกด้วย

 

ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

 ที่มา: freepik

 

หากสามารถทำได้ครบทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ เราเชื่อว่าทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการทำงานของคุณ จะต้องดีขึ้นตามลำดับ และสามารถนำมาใช้งานได้จริงในอนาคตอย่างแน่นอน