COURSES

ด้วยหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ อิงโวลูชั่น ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

(เฉพาะหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ซึ่งสามารถปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน)

 

ความโดดเด่นของคอร์สอิงโวลูชั่นคือ นวัตกรรมการจัดอบรมที่ใช้หลักการการเรียนแบบมีส่วนร่วมและหลักการของสมอง

Table Manners and dining etiquettes ​

คุณเคยรู้สึกเช่นนี้ไหมคะ ได้รับเชิญไปทานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในโรงแรมหรือภัตตาคารระดับ 5 ดาว แต่รู้สึกประหม่า ทำตัวไม่ถูก หากคุณไม่คุ้นเคยกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมตะวันตก คุณอาจรู้สึกขาดความมั่นใจ และหากคุณเป็นตัวแทนขององค์กร มารยาทบนโต๊ะอาหารของคุณ อาจสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณ หลักสูตร Table Manners  and dining etiquettes มารยาทบนโต๊ะอาหาร โดย Engvolution ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในการทานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในครั้งต่อไป​

Dr. Sumanee Pinweha​

Master Trainer: 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1. เข้าใจถึงความสําคัญและความจำเป็นในเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร

2. ทราบลำดับของการรับประทานอาหาร

3. เรียนรู้วิธีของการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนโต๊ะอาหาร

4. เพิ่มทักษะ เพิ่มความมั่นใจในการทานอาหารในชีวิตประจำวัน และงานเลี้ยงต่าง ๆ แบบตะวันตก

6. มารยาทในการทานอาหารของชาติต่าง ๆ จีนและญี่ปุ่น

Personality Development and Business Etiquettes for Excellence​

Daily English Conversation

ทักษะหนึ่งสำหรับอนาคตที่แม้แต่หุ่นยนต์สมองกล (Artificial Intelligence) ก็ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้คือ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ (Bonding) 

ในการสื่อสารต่างภาษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลภาษาถูกสร้างขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าไม่มีเครื่องมือประดิษฐ์ชิ้นไหนที่สามารถมาแทนการสร้างปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างมนุษย์จริง ๆ ได้เลย ในโลกที่ไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นมากในการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม

 

ในหลักสูตร สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Daily English Conversation โดย Engvolution จะช่วยคุณสร้างคลังคำศัพท์ วลี และรูปประโยคภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณมั่นใจในทุกบทสนทนา

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. คำศัพท์ วลี และรูปประโยคภาษาอังกฤษสำหรับฝึกการสนทนาใน 20 สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การสั่งอาหาร การแนะนำตัวขั้นเทพ

2. พัฒนาทักษะการฟังวลี และประโยคที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารใน 20 สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน

3. เรียนรู้กลยุทธ เทคนิคในการเอาตัวรอดในการสื่อสาร เช่น ในเวลาที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดจะต้องทำอย่างไร

4. เสริมความมั่นใจและเรียนรู้ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ ๆ โดยเป็นผู้เริ่มบทสนทนากับเพื่อนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ

Business English for Professional Presentation​

การนำเสนอทางธุรกิจเป็นเครื่องทุ่นแรง ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวความคิดขององค์กรไปยังลูกค้า การนำเสนอทางธุรกิจที่ดี มีแบบแผน ชัดเจน และน่าสนใจ สามารถสร้างอิทธิพลโน้มน้าวให้ผู้ฟัง และ องค์กรต่าง ๆ มาเป็นลูกค้าได้โดยง่าย

 

                 ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้สื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเสนอทางธุรกิจนั้นอาจเป็นเรื่องที่หลายคนเกรงกลัว แต่จะยิ่งหนักใจยิ่งขึ้นไปอีก หากต้องนำเสนอทางธุรกิจโดยการใช้ภาษาอังกฤษ  หลักสูตร “Business English for Professional Presentation” ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดย Engvolution จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณ

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

 

1. ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นเป็นตอนและมีโครงสร้างที่ชัดเจน  

2. การใช้วลี คำศัพท์ การเลือกใช้ประโยคที่เหมาะสม ในขั้นตอนการนำเสนอต่าง ๆ ของการนำเสนอ เช่นการแนะนำตัว ในการนำเสนอข้อมูล เช่น การรายงานกราฟและแผนภูมิ การแก้สถานการณ์ และการรับมือกับคำถาม

3. เทคนิคการดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยการใช้ภาษากาย การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และองค์ประกอบในการออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ขั้นตอนของการนำเสนอ

 

 

 

มารยาทบนโต๊ะอาหาร​

อาจารย์ อิสเรศ​

Master Trainer: 

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ​

ท่านเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมคะ Don’t judge the book by its cover อย่าตัดสินหนังสือจากปก อย่าตัดสินคนจากรูปกายภายนอก แต่ทุกท่านคงจะทราบนะคะว่า ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น มนุษย์เป็น Judging machine — เครื่องมือตัดสินเพียงเสี้ยววินาที เราอาจถูกตัดสินจากคนรอบข้างผ่านการแสดงออกทางบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ในโลกแห่งธุรกิจและการทำงานหากคน 2 คน มีทักษะทางวิชาชีพที่เท่ากัน ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีกว่า ย่อมได้รับโอกาสที่ดีกว่าเสมอ หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ Personality Development and Business Etiquettes for Excellence โดย Engvolution    จะช่วยสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจของคุณเพิ่มขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจที่ดี

2. เทคนิคการสร้างอิริยาบท นั่ง ยืน เดิน ไหว้ ที่งดงาม

3. เคล็ดลับการมีมารยาททางธุรกิจที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นและดึงดูดโอกาสที่ดีกว่ามากมาย

 

Master Trainer: 

สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน​

Dr. Sumanee Pinweha​

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ​

English for Virtual Business Meeting ​

 

หนึ่งในเทรนด์ความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่ธุรกิจต้องปรับตัวตาม ซึ่งเป็นผลของการ

Work from Home คือ การประชุมออนไลน์ หรือ virtual meeting

ด้วยธรรมชาติของการประชุมออนไลน์ ที่ผู้ประชุมอยู่กันคนละที่ อาจมีความท้าทายทั้งเรื่องสัญญาณ internet ภาพและเสียง และหากการประชุมทางธุรกิจ นั้นต้องมีผู้ร่วมประชุมต่างชาติ ต่างภาษา

โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางเพื่อการสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้เพื่อการประชุมออนไลน์ จึงยิ่งมีความจำเป็นมาก

 

หลักสูตร “English for Virtual Business Meeting ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ โดย Engvolution จะสร้างความมั่นใจให้คุณในการประชุมทางธุรกิจออนไลน์ คุณจะได้คุ้นเคยกับคำศัพท์ตลอดจนการออกเสียง และประโยคสำหรับการสื่อสารในขั้นตอนต่าง ๆ ของการประชุม นอกจากนี้ เมื่อเรียนจบคอร์ส คุณจะได้เทคนิคและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมออนไลน์

 

 

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ ​

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

 

1. สร้างความมั่นใจในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ ในฐานะผู้จัดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม หรือผู้ร่วมการประชุม

2. เรียนรู้คำศัพท์ วลี หรือประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สำหรับประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ

3. ฝึกการออกเสียง คำศัพท์ วลี หรือประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ

4. ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ เป็นขั้นเป็นตอนและมีโครงสร้างที่ชัดเจน  

5. เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประชุมออนไลน์

6. ฝึกการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างการประชุมออนไลน์

 

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ​

Personality Development Program (P.D.P.)​​

หลักการและเหตุผล​

ทุกองค์กรย่อมต้องการพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดี โดดเด่นและเป็นสากล  เพราะพนักงานขององค์กรต้องเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม นําเสนองาน หรือเข้าหาลูกค้าเพื่อให้บริการ  องค์กรจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมและจําเป็นแก่พนักงาน ซึ่งเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. มารยาทในการทักทาย 
2. ท่วงท่าอิริยาบท นั่ง ยืน เดิน 
3. มารยาทในห้องประชุม ในที่ทํางาน เมื่อไปพบลูกค้า 
และการแลกนามบัตร 
4. มารยาทในการรับประทานอาหารและการเข้าสังคม 
5. การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ​​

Avengers Boot Camp (Team Building)​​

หลักการและเหตุผล​

ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน (ทีมเวิร์ค) เป็นหนึ่งในความลับที่สําคัญยิ่งของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ การมีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมใน องค์กรย่อมส่งผลกระทบด้านบวกโดยตรงกับผลผลิตและความสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์ที่ได้ตั้งไว้       Avengers Boot Camp (Team Building) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ที่พร้อมพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ องค์กร, สร้างผลกําไรที่มากขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กรรวดเร็วยิ่งขึ้น  ด้วยระยะเวลา 2 วันกับ 1 คืน ของการอบรมที่เข้มข้นทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมที่กระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกในระดับลึกถึงจิตวัญญาณของทีม​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสร้างทีม 
2. เข้าใจผู้อื่นและสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการก้าวข้ามความท้าทาย 
4. ทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับทีม 
5. จิตวิญญาณของทีมในการบรรลุเป้าหมาย​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/

Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน 1 คืน

หลักสูตรสร้างทีม Avengers Boot Camp (Team Building)​​

Personality Development and Business Etiquettes for Excellence​​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

Powerful Presentation for Influential Leaders (P.P.I.L.)​

หลักการและเหตุผล​

ในยุคปัจจุบัน ทักษะการนําเสนอของผู้นําองค์กรมีผลอย่างมากในการได้การยอมรับในตลาดสากล จะเห็นได้จากตัวอย่างเช่น บริษัท Apple, Microsoft, หรือ Tesla ที่ใช้ผู้นําองค์กรในการสร้าง ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การมีทักษะในการพูดและสร้างอิทธิพลต่อความคิด ของคนหมู่มากเป็นลักษณะของผู้นําที่ทุกองค์กรปรารถนา เมื่อความสามารถ วิสัยทัศน์ ผนวกเข้ากับทักษะในการนําเสนอที่ยอดเยี่ยม จะทําให้ ผู้นําองค์กรนั้นๆมี ลักษณะโดดเด่นกว่าองค์กรอื่นๆ หลักสูตรพัฒนาทักษะการนําเสนอของผู้นําองค์กรที่ทรงอิทธิพล นี้จะช่วยให้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ ในการนําเสนอต่อหน้าสาธารณะอย่างมืออาชีพ มีบุคลิกภาพ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟัง และเรียนรู้กฏ กติกา มารยาทในการนําเสนอและการเข้าร่วมประชุม​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. สามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง  
2. ความสามารถที่พึงประสงค์สําหรับผู้นําองค์กร  
3. การนําเสนอต่อหน้าสาธารณะอย่างมืออาชีพ 
4. บุคลิกของผู้นําที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟัง 
5. กฏกติกาและมารยาทในการนําเสนอและการเข้าร่วมประชุม​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

เข้าสัมมนาแบบสด 2 วัน

หลักสูตรพัฒนาทักษะการนําเสนอของผู้นําองค์กร ที่ทรงอิทธิพล​

Charismatic & Influential Leader Intensive Training (C.I.L.I.T.)​

หลักการและเหตุผล​

ในยุคปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของผู้บริหารองค์กร มีผลอย่างมากในการได้การยอมรับในตลาดสากล จะเห็นได้จากตัวอย่างเช่น บริษัท Apple, Microsoft, หรือ Tesla ที่ใช้ผู้นําองค์กรในการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การเป็นผู้นําองค์กรที่มีเสน่ห์ มีทักษะในการพูดและ สร้างอิทธิพลต่อความคิดของคนหมู่มาก เป็นลักษณะของผู้นําที่ทุกองค์กรปรารถนา เมื่อความสามารถ วิสัยทัศน์ ทักษะในการนําเสนอที่ยอด เยี่ยม และความมีเสน่ห์น่าดึงดูดผนวกกันทําให้องค์กรนั้นๆมีลักษณะโดดเด่นกว้าองค์กรทั่วไป หลักสูตรพัฒนาผู้นําองค์กรที่มีเสน่ห์และทรง อิทธิพล จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านการสร้างบริบทให้กับองค์กรเพื่อความสําเร็จและความมั่งคั่ง มีทักษะในการนําเสนอต่อหน้า สาธารณะอย่างมืออาชีพ  และมีบุคลิกที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดแก่ผู้คนที่พบเห็น​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. สามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง  
2. โมเดลของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 
3. ความสามารถที่พึงประสงค์สําหรับผู้นํา 
4. ลักษณะของผู้นํา 
5. การนําเสนอต่อหน้าสาธารณะอย่างมืออาชีพ
6. การแสดงออกและสื่อสารแบบผู้นําได้สอดคล้องกับตนเอง 
7. การสร้างบริบทให้กับองค์กรเพื่อความสําเร็จและความมั่งคั่ง 
8. บุคลิกของผู้นําที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดและมีอิทธิพล 

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

สัมมนาแบบสด 3 วัน​

หลักสูตรพัฒนาผู้นําองค์กรที่มีเสน่ห์และทรงอิทธิพล​

Mindsets for Business Success​

หลักการและเหตุผล​

“How you do anything is how you do everything.” (Huber, 2018) วิธีการที่คุณทําอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คือ วิธีการที่คุณจะทําแบบนั้นกับทุกๆพื้นที่ วิธีการที่คุณทําธุรกิจก็เช่นกัน เป็นภาพสะท้อนวิธีการที่คุณคิดและลงมือทําในทุกเรื่องในชีวิต จุดเริ่มต้น ของความสําเร็จทางธุรกิจจึงควรมาจากพฤติกรรมที่เหมาะสม ความคิดและทัศนคติที่สอดคล้อง และประสบการณ์ในชีวิตที่ส่งเสริมความสําเร็จ  หลักสูตร Mindsets for Business Success ใน 1 วันนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจตนเองและค้นพบบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมเพื่อความสําเร็จ​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. ปัจจัยสู่บุคลิกของคนสําเร็จ 
2. บุคลิกของคนต้นแบบ 
3. กระบวนการสร้างความเชื่อมั่น

4. วิธีเผชิญหน้ากับความท้าทายและลงมือทํา 
5. การสร้างพฤติกรรมใหม่เพื่อความสําเร็จ​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

สัมมนาแบบสด 1 วัน​

Exclusive Goal Achieving Program (X.G.A.P.)​

หลักการและเหตุผล​

คํากล่าวที่ว่า “โรมไม่ได้ถูกสร้างในวันเดียว” เป็นความจริงของทุกความสําเร็จ ผู้ใดก็ตามที่อยากจะประสบความสําเร็จทั้งเพื่อ ตนเองหรือเพื่อผู้อื่น ด้วยการตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือด้านธุรกิจ ต่างต้องผ่านกระบวนการ ความท้าทาย และการเรียนรู้เพื่อความสําเร็จนั้น ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีกระบวนการและทักษะดีแค่ไหน การเตรียมพร้อมภายในเพื่อเผชิญความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางนั้นมี ความสําคัญยิ่งกว่า หลักสูตรพิชิตเป้าหมาย ไร้ขีดจํากัด (Exclusive Goal Achieving Program) เป็นหลักสูตร  93 วัน (12 สัปดาห์) ที่จะอยู่เคียงข้างคุณจนคุณประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรนี้ประกอบด้วย สัมมนาสด 2 วัน ที่เตรียมความพร้อมโลกภายใน ของคุณทั้งด้านจิตใจและความคิดของคุณเพื่อความสําเร็จ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่จะทําให้คุณค้นพบตนเอง ตั้งเป้าหมาย วางแผน และลงมือทําเพื่อความสําเร็จ จากนั้นคุณจะได้รับการโค้ชส่วนตัวจาก Certified Master Coach ด้าน Neurolinguistic Programming จาก American Board of NLP Association เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ 6 สัปดาห์ และการสัมมนาสด 1 วัน เพื่อสรุป แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป​

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. ทัศนคติที่มีต่อตัวเอง (Self-Concept) 
2. การจัดการพฤติกรรมที่ขัดขวาง (Harmful Acts) 
3. วิธีการตั้งเป้าหมายที่แท้จริง (Major Definite Purpose) 
4. 9 วิธีที่ทําให้เป้าหมายเป็นจริง (Achieving your MDP) 
5. การวางแผนแบบแชมเปี้ยนเพื่อความสําเร็จ

(Project Evaluation Review Technique) 
6. 21 วิธีในการเอาชนะเสียงเล็กๆในหัว

(21 Little Voices Mastery Techniques) 

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/ Modes of instruction : 

1. สัมมนาแบบสด 2 วัน    
2. Online Private Coaching Sessions (12 สัปดาห์)  
3. Workshop สรุปผลและทบทวนแบบสด 1 วันทุกสิ้นเดือน รวม 3 วัน​

พิชิตเป้าหมาย ไร้ขีดจํากัด​

To be Number One in Hotel Business​

หลักการและเหตุผล​

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของลูกค้าต่างไปจากอดีต เนื่องจากเขาสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูล สินค้าต่างๆได้หลากหลายช่องทาง การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า กลับมาใช้บริการซ้ํา จึงเป็นความท้าทายที่แต่ละองค์กรควร คํานึงถึง เพราะนั่นหมายถึงความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้น​

 

การบริการที่ตรงใจลูกค้าและนําเสนอบริการเหนือความคาดหมาย ย่อมเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้าหันมาสนใจเรามากขึ้น องค์กรแต่ละแห่งที่ มีขั้นตอนบริการเดิมๆ อยู่ จึงต้องหันมาปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการให้เด่นชัดและตรงจุดมากขึ้น  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรักองค์กร กรอบความคิดเชิงบวก ความเข้าใจในงานบริการและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบุคลากรคุณภาพขององค์กร และสร้าง ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์​ 

วิทยากร:

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้​

1. การสร้างบริบทสู่ความสําเร็จ: วิสัยทัศน์ สํานึก คุณค่า และความสุข 
2. ทัศนคติในการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
3. การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ 
4. เทคนิคการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
5. การยกระดับการให้บริการที่เหนือความคาดหมายและดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ​

รูปแบบการเรียนสําหรับ ​1 รอบ/

Modes of instruction : 

สัมมนาแบบสด 2 วัน ( 1 วันต่อ 1 กลุ่ม)

หลักสูตร: เคล็ดลับความเป็นหนึ่ง การบริการโรงแรม​

DR.NEW ENGLISH
DR.NEW ENGLISH
 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DR.NEW ENGLISH