WELCOME

ยินดีต้อนรับสู่ Envolution ผู้สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัด อบรมสําหรับองค์กร

ในรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอน
ด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรา มุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะ

ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการสอน และทักษะทางธุรกิจของผู้ประกอบการ

ในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการและประสบการณ์ดังนี้

Engvolution​

7 เคล็ดลับจาก

7 เคล็ดลับจาก "พลังสมอง"

หลักสูตรสำหรับคุณครู ที่ต้องการพัฒนาทักษะ การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)

Private English Coaching (PEC)

Private English Coaching (PEC)

เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษขั้นเทพ และกลยุทธการสื่อสารเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการพูด ฝึกการใช้ทุกกลยุทธการสื่อสาร กับครูต่างชาติและพัฒนาทักษะ การสื่อสารอย่างก้าวกระโดด

TOEIC

TOEIC

โอกาสที่คุณจะได้ “ตระหนักรู้” ถึงอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษของคุณ ในขณะเดียวกันคุณจะได้เรียนรู้ “เทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC ขั้นเทพ” อย่างเข้มข้นที่จะทําให้คุณได้คะแนน TOEIC ในระดับที่คุณต้องการ…

Dr. New                   ติวสอบแอร์

Dr. New ติวสอบแอร์

พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่องานสายการบิน เป็นคอร์ส 1 วัน ฝึกบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์

OUR VISION​

“เราจะเป็นผู้นําด้านการจัดอบรมในยุคดิจิตอล ด้วยการ

ปรับทัศนคติเชิงบวก สร้างรากฐานความรู้ด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและการสอน และเสริมทักษะทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล”​

Expert in English research and teaching​

NEW & EVENT

10.01.2019

หลักสูตรอบรม Dr. New ติวสอบแอร์: 
พัฒนาบุคลิกภาพ​

หลักสูตรอบรม : Dr. New English TOEIC 
Private Coaching​

18.02.2019

หลักสูตรอบรม Dr. New ติวสอบแอร์:  พัฒนาบุคลิกภาพ​

SPECIAL​

สัมมนาพิเศษ Transformation English​

ปัญหา (Problem) :​

ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีความสามารถแต่มักพลาดโอกาสที่ดีในชีวิต 
เพียงเพราะข้อจํากัดทางภาษาอังกฤษ หนึ่งในปัญหาเหล่านั้น
อาจจะเป็นเพราะอายเมื่อพูดผิด บางคนอาจกลัวการพูดกับฝรั่ง 
บางคนกลัวครู ทําให้ไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ​

ทางออก (Solutions) :​

วันนี้คุณสามารถเปลี่ยนความกลัวการพูดภาษาอังกฤษ เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ได้อย่างมั่นใจ และอาจนํามาซึ่งโอกาสในชีวิตมากมาย เพียงแค่คุณตระหนักรู้ถึงความสามารถที่ซ่อน
อยู่ของคุณ โดยใช้กระบวนการตามศาสตร์ NLP (Neuro-LinguisticProgramming) นอกจากนี้
คอร์ส Transformation English 101 ยังมีเทคนิคเกี่ยวกับสมอง ที่จะช่วยพัฒนา ทักษะการพูดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ “ตระหนักรู้” ถึงอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษของคุณ 
ในขณะเดียวกันคุณจะได้เรียนรู้ “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษขั้นเทพ” ที่ทําให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว 
เหมาะสำหรับ :  คนวัยทำงาน หรือผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ​

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ :​

• สไตล์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ – ความสามารถและวิธีการกระตุ้นสมองในการเรียนภาษาอังกฤษ
• กระบวนการทาง NLP ที่จะเสริมสร้างความกล้า และความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ
• เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษขั้นเทพ และกลยุทธการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพูด
• อื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ​

CONTACT US​

“มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ให้มั่นใจยิ่งขึ้นกับเราสิคะ”​

หากต้องการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่​

หรือ

ยินดีต้อนรับสู่ Dr. New English

ความมั่นใจในการสื่อสาร เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษมากกว่า บุคคลิกภาพและถ่ายทอดโดยวิทยากรตัวจริง รู้จริง! กับ

ดร.สุมณี ปิ่นเวหาส์ 
มีประสบการณ์การสอนและการบิน

มากกว่า 20 ปี แถมยังมีคอร์สอื่นๆ

ที่น่าสนใจอีกมายมาย​

Expert in English research

and teaching​

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ

การสอนภาษาอังกฤษ
ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน และสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ที่มีชื่อเสียงมากว่า 20 ปี​

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​

DR.NEW ENGLISH
DR.NEW ENGLISH
 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DR.NEW ENGLISH