สิ่งสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า​

ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญต่อคนเรา เพราะมันคือเครื่องมือชิ้นแรกในการแข่งขันทางอาชีพ ทางธุรกิจหรือทางอื่น และยังเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในระยะยาวของคนเรา การสื่อสารที่ถูกต้องจะทำให้คุณและลูกค้ามีความเข้าใจที่ตรงกัน ทุกวันนี้โลกมีความเชื่อมต่อกันมากขึ้นและประสิทธิภาพของการสื่อสารส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับภาษาอังกฤษ บางครั้งการสื่อสารของคุณอาจไม่เพียงพอ แม้คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการสื่อสารจะเปิดโลกแห่งโอกาสให้คุณสื่อสารกับคนทั่วโลก

 

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของการบริการลูกค้า แม้กระทั่งในการสั่งซื้อของออนไลน์ซึ่งดูเหมือนจะไม่เน้นที่การสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้าหรือระหว่างผู้ร่วมงานในองค์กรเอง

 

เราสามารถเรียนรู้และฝึกอบรม หรือเข้าคอร์สเรียนหลักสูตรอบรม (English online) เพื่อให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี การสื่อสารกับลูกค้าที่ดีอาจเริ่มต้นจากบทเรียนคุณธรรมและศีลธรรมในวัยเด็กของเรา นอกจากนี้ผู้ที่มีการสื่อสารที่ดียังต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยา และรู้เวลาที่ถูกต้องในการสื่อสาร

 

การสื่อสารภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารอย่างกว้างขวาง ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษถือว่าเป็นความท้าทายหลักๆ สำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน นั่นเป็นเหตุผลที่ทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จควรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่แข็งแรง ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทไหน เพราะคุณจะต้องใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าหรือความสามารถในการนำเสนองานอย่างถูกต้องในการประชุมนั้นคือผลลัพธ์ของการมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี นอกจากนี้การมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจและทำให้คุณสามารถแข่งขันได้ทั่วโลก การที่คุณเข้าใจคำศัพท์เฉพาะในด้านงานธุรกิจของคุณ จะทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการสื่อสารหรือมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของคุณมากขึ้น

 

หากคุณกำลังมองหางานอยู่และคุณมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันจะช่วยให้คุณเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในการเลือกเข้าทำงาน เพราะนายจ้างส่วนใหญ่คาดหวังให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาขององค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกด้านการให้บริการแก่ลูกค้า เพราะการมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการใช้บริการ

 

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ความสามารถทางภาษา แต่คุณยังมีการนำเสนอที่ดีพร้อมกับภาษากายที่แสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีทักษะการสื่อสารที่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้คำของคุณสอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณกำลังสื่อสาร และต้องเป็นผู้ฟังที่ดีในบทสนทนาที่คุณกำลังสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าชาวต่างชาติจะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ แต่ถ้าคุณสื่อสารอย่างมั่นใจ คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลสามารถทำให้คุณมีโอกาสทำงานในฝันของคุณได้สูงขึ้นด้วยทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้

 

เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการให้บริการลูกค้าคุณสามารถใช้เคล็ดลับดังต่อไปนี้ :

 

  • ควบคุมจังหวะการออกเสียงเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

  • พูดซ้ำ ถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด

  • ถามในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

  • พัฒนาการใช้ภาษากายของคุณ 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

https://www.fluentu.com/blog/english/english-communication-tips

https://www.slideshare.net/ZeusAcademy/why-english-communication-is-important-and-tips-to-improve-it

https://customersthatstick.com/blog/customer-service-techniques/communication-the-most-important-skill-in-customer-service

 

 B04-engvolution_com-AMM(Noreena)