ภาษาอังกฤษสำคัญกับการทำงานในปัจจุบันอย่างไร?

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากแค่ไหน? สำคัญกับการทำงานในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร? คงเป็นคำถามของ first jobber หลาย ๆ คน ในวันนี้ Engvolution จะพาทุก ๆ คนมาดูกันดีกว่า ว่าในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนั้น มีความสำคัญอย่างไร

 

1. ช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการทำงาน

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันหากใครมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ก็ย่อมมีโอกาสด้านการทำงานที่มากกว่าคนที่ไม่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีนอกจากจะมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทใหญ่ที่มีความมั่นคงแล้ว ยังสามารถร่วมงานติดต่อกับบริษัทต่างชาติได้ และเมื่อได้เข้าทำงานบริษัทไหนก็มีโอกาสได้เปรียบในการพิจารณาปรับตำแหน่งงานมากกว่าคนอื่น ๆ อีกด้วย

ภาษาอังกฤษสำคัญกับการทำงานในปัจจุบันอย่างไร?

 

2. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

ทักษะภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้กับคุณได้ หากคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว คุณอาจจะได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่ทำงานเก่ง มีความสามารถ ซึ่งถือเป็นผลดีต่อตัวคุณเองในอนาคตด้านหน้าที่การทำงานอย่างแน่นอน

 

ภาษาอังกฤษสำคัญกับการทำงานในปัจจุบันอย่างไร?

 

3. ช่วยเพิ่มฐานเงินเดือน

เชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินคำว่า “ค่าทักษะด้านภาษา” มาบ้าง ในตอนที่สมัครงาน หลาย ๆ องค์กรใหญ่ ๆ มักมองหาบุคลากรที่มีความสามารถ แน่นอนว่า ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับหนึ่ง หากภายในองค์กรเหล่านั้นมีชาวต่างชาติทำงานร่วมกัน ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จึงมีความสำคัญอย่างมาก และหากใครมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี ก็มีโอกาสรับเงินเพิ่มจากค่าทักษะทางภาษาอีกด้วย โดยเราอาจจะต้องยื่นเอกสารอย่าง ผลการสอบ TOEIC ให้กับบริษัทเพื่อพิจารณา สำหรับใครที่มีงานทำอยู่แล้ว หากอยากปรับฐานเงินเดือนให้มากขึ้นก็สามารถนำผลการสอบ TOEIC มายื่นในภายหลังได้ หากเราได้คะแนนตามเกณฑ์ที่บริษัทตั้งเอาไว้บริษัทจะพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนให้นั่นเอง 

 

ภาษาอังกฤษสำคัญกับการทำงานในปัจจุบันอย่างไร?

ที่มา :freepik

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น มีโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับอนาคตที่ดีในการทำงาน

 

ดังนั้นอย่าลืมเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกันนะคะ